خرید جا عودی

عود سوزهای ابشاری

مجسمه‌هایی هستند که برای سوختن عود و ایجاد جریان دود آرامش‌بخش طراحی شده‌اند. این عودسوزها شکل و طراحی مشابه یک آبشار را دارند، به طوری که دود عود از سطوح مختلف آنها به صورت پیاپی جاری می‌شود.

عموماً عودسوزهای ابشاری از موادی مانند سرامیک، فلز یا چوب ساخته می‌شوند. آنها شامل یک پایه یا قسمت پایینی هستند که به عنوان نگهدارنده عود عمل می‌کند. بر روی این پایه، سطوحی به شکل پله‌ها یا مراحل طراحی شده‌اند که عود روی آنها قرار می‌گیرد. هنگامی که عود روی این پله‌ها سوخته می‌شود، دود از سطوح مختلف عودسوز به صورت متوالی و به شکل یک آبشار جاری می‌شود.

عودسوزهای ابشاری علاوه بر عملکرد سوزاندن عود، به عنوان قطعه‌های دکوراتیو و آرامش‌بخش نیز استفاده می‌شوند و با جریان دودشان زیبایی و آرامشی متمایز را به فضا می‌بخشند.